Harjoittelijaksi, kone/kansimieheksi

Harjoittelijaksi laivoillemme

Merenkulun pätevyysvaatimuksista

Klikkaamalla yllä olevaa otsikkoa pääset traficomin sivuille, mistä käy selville mm. koulutuksen lisäksi tarvittava käytännön harjoittelu.

Kaikki aluksemme ovat sitä koko luokkaa, että kotimaanliikenteen kuljettajan-, laivurin ja koneenhoitajan praktiikkaa/meripäiviä  pääsee kerryttämään laivoillamme purjehduskauden aikana ja osin myös ylläpitoon ja kunnostukseen osallistumalla.

Kansimieheksi, koneenhoitajaksi

Otamme  risteilykaudella (mahdollisesti kuhunkin alukseen)  yhden harjoittelijan kerrallaan hankkimaan/kartuttamaan vaadittua meripalvelua. Harjoittelijalle ei pääsääntöisesti makseta  varsinaista palkkaa, mikäli hän ei ole miehitystarpeen (usein 1+1) mukaisena kansimiehenä/konemiehenä; kuitenkin kokemuksen karttuessa hän voi toimia esim. kansimiehenä ja saada palkkaa. Kunnostus- ja huoltotehtävien korvauksista sovitaan erikseen.

Koneehoitaja, kansimies, laivatöitä
Mukavia hommia, projekteja löytyy

Kansimiehen koulutuksen antaa aluksen päällikkö – ensiapu- ja palokoulutus edesauttavat pätevöitymistä harjoittelijasta kansimieheksi. Todistus kertoo koulutuksen sisällön. Jos olet kiinnostunut harjoittelusta ja/tai meripalvelupäivien kartuttamisesta, niin ota yhteys kippariin.

Lisätiedot:  Kippari 050-5688009, kippari@laivaan.fi